Cách Gỡ ứng dụng mặc định từ PowerShell

câu lệnh

Cách Gỡ ứng dụng mặc định từ PowerShell

Bước 1: Mở Windows PowerShell với quyền Admin

Bạn nhập từ khóa PowerShell vào ô tìm kiếm, sau đó kích chuột phải vào Windows PowerShell rồi chọn Run as administrator.

Bước 2: Xem các ứng dụng được tải từ Store và mặc định

Trên cửa sổ PowerShell bạn nhập câu lệnh dưới đây vào rồi nhấn Enter để mở danh sách các ứng dụng mặc định và ứng dụng Universal được cài đặt trên Store:

Get-AppxPackage -AllUsers

câu lệnh

Bước 3: Tìm ứng dụng cần gỡ bỏ

Bạn cuộn danh sách để tìm ứng dụng cần gỡ, bằng cách nhìn vào dòng Name. Tiếp đó sao chép PackageFullName của ứng dụng ở bên phải. Ví dụ gỡ Paint3D, bạn sao chép tên gói của nó như hình:

 

Bước 4: Nhập lệnh gỡ ứng dụng

Để gỡ 1 ứng dụng, bạn sử dụng câu lệnh dưới đây, nhớ thay thế PackageFullName bằng tên đầy đủ gói ứng dụng bạn đã sao chép ở bước 3.

Remove-AppxPackage PackageFullName
Lệnh gỡ ứng dụng mặc định trên Windows 10

Để gỡ bỏ tất cả ứng dụng mặc định từ tất cả tài khoản user, bạn sử dụng câu lệnh dưới đây:

Get-AppxPackage -AllUsers | Remove-AppxPackage

Để gỡ tất cả ứng dụng đã cài từ Microsoft Store bạn nhập lệnh:

Get-AppXProvisionedPackage -online | Remove-AppxProvisionedPackage -online

Để gỡ bỏ tất cả ứng dụng mặc định cũng như ứng dụng đã cài đặt từ Microsoft Store trong tài khoản người dùng hiện tại, bạn sử dụng câu lệnh, thay User bằng tên tài khoản người dùng của bạn:

Get-AppxPackage -User | Remove-AppxPackage

Lệnh gỡ ứng dụng mặc định cụ thể trên Windows 10:

Gỡ Skype:

get-appxpackage *messaging* | remove-appxpackage

Gỡ Sway:

get-appxpackage *sway* | remove-appxpackage

Gỡ Phone:

get-appxpackage *commsphone* | remove-appxpackage

Gỡ Phone Companion:

get-appxpackage *windowsphone* | remove-appxpackage

Gỡ Phone và Phone Companion cùng nhau:

get-appxpackage *phone* | remove-appxpackage

Gỡ Calendar và Mail cùng nhau:

get-appxpackage *communicationsapps* | remove-appxpackage

Gỡ People:

get-appxpackage *people* | remove-appxpackage

Gỡ Groove Music:

get-appxpackage *zunemusic* | remove-appxpackage

Gỡ Movies & TV:

get-appxpackage *zunevideo* | remove-appxpackage

Gỡ cùng lúc cả Groove Music and Movies & TV:

get-appxpackage *zune* | remove-appxpackage

Gỡ Money:

get-appxpackage *bingfinance* | remove-appxpackage

Gỡ News:

get-appxpackage *bingnews* | remove-appxpackage

Gỡ Sports:

get-appxpackage *bingsports* | remove-appxpackage

Gỡ Weather:

get-appxpackage *bingweather* | remove-appxpackage

Gỡ Money, News, Sports và Weather:

get-appxpackage *bing* | remove-appxpackage

Gỡ OneNote:

get-appxpackage *onenote* | remove-appxpackage

Gỡ Alarms & Clock:

get-appxpackage *alarms* | remove-appxpackage

Gỡ Calculator:

get-appxpackage *calculator* | remove-appxpackage

Gỡ Camera:

get-appxpackage *camera* | remove-appxpackage

Gỡ Photos:

get-appxpackage *photos* | remove-appxpackage

Gỡ Maps:

get-appxpackage *maps* | remove-appxpackage

Gỡ Voice Recorder:

get-appxpackage *soundrecorder* | remove-appxpackage

Gỡ Xbox:

get-appxpackage *xbox* | remove-appxpackage

Gỡ Microsoft Solitaire Collection:

get-appxpackage *solitaire* | remove-appxpackage

Gỡ Get Office:

get-appxpackage *officehub* | remove-appxpackage

Gỡ Get Skype:

get-appxpackage *skypeapp* | remove-appxpackage

Gỡ Get Started:

get-appxpackage *getstarted* | remove-appxpackage

Gỡ 3D Builder:

get-appxpackage *3dbuilder* | remove-appxpackage

Gỡ Microsoft Store (Bạn sẽ không mở được Store và bất kỳ ứng dụng nào cài từ Store nữa):

get-appxpackage *windowsstore* | remove-appxpackage

Cài lại Microsoft Store sau khi gỡ bằng lệnh PowerShell trên:

Get-AppxPackage -allusers Microsoft.WindowsStore | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}

Tắt Microsoft Windows Defender:

Set-MpPreference -DisableRealtimeMonitoring $true

Bật Microsoft Windows Defender:

Set-MpPreference -DisableRealtimeMonitoring $false

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*